panelonasnase_sluzbycennikkontaktbok

EKOSPOL GM, s.r.o.
Sídlo: 821 08 Bratislava, Sartorisova 11
Spoločnosť zabezpečuje kompletný ekonomický servis pre platcov DPH.


EKOSPOL M&L, s.r.o.

Sídlo: 821 08 Bratislava, Sartorisova 11
Spoločnosť zabezpečuje kompletný ekonomický servis pre neplatcov DPH.


Kontaktné osoby (platí pre obidve spoločnosti):

Mária Minďašová
00421 905 341 556
e-mail: ekospolm@ekospolm.sk

Lenka Minďašová
00421 908 627 052
e-mail: mindasoval@ekospolm.skHodiny určené pre stretnutia s klientmi:

pondelok – piatok
13,00 hod. - 17,00 hod.


Adresa kancelárie určenej pre styk s klientmi
(platná pre obidve spoločnosti):

Vranovská 27, Bratislava – Petržalka

Z dôvodu časovej náročnosti pri vybavovaní klientov je potrebné sa vopred dohodnúť na termíne stretnutia. Ak nám to pracovné povinnosti dovolia vieme sa dohodnúť na stretnutí aj v iných termínoch.

Za pochopenie ďakujeme!